REFINE SEARCH
Availability
Open
Document type
Open
Language
Open
Subject
Open
Audience
Open
Date of publication
Open
Content
Open
Author
Open
Geographical coverage
Open
Historical period
Open
Building
Open
   

Quick search

Current: ( ( ( TypeOfDocumentFacet=BOOK ) ) and ( ( AudianceFacet=Adultes ) ) and ( ( la=vie ) ) and ( ( CollectionLimit=pret ) ) ) not RELB=m Edit Permalink: permanent link to the results of this search. Click here to access the new URL and copy it.
Results (778)
  Email list.Email list of 78 Go to next page. Go to last page.
1
Cây nước mắt : tiểu thuyết
Printed Books
Cây nước mắt : tiểu thuyết
Huệ Ninh, auteur.
Hà Nội : Nhà xuất bản Hội nhà văn, 2015.
 
2
Ðỉnh khói
Printed Books
Ðỉnh khói
Nguyễn, Thị Kim Hòa, 1984- auteur.
TP. Hồ Chí Minh : bNhà xuất bản Văn Hóa - Văn nghệ, 2015.
 
3
Ký ức Ðông dương : bút ký
Printed Books
Ký ức Ðông dương : bút ký
Tô Hoài, 1920-2014 auteur.
Hà Noi : Nhà xuat bản Hoi nhà văn, 2015.
 
4
Phan Thanh Giản (1796-1867) : Tái bản trên bản in năm 1957
Printed Books
Phan Thanh Giản (1796-1867) : Tái bản trên bản in năm 1957
Nam Xuân Thọ, auteur.
Hà Nội : Nhà xuất bản Hồng Ðức, 2015.
 
5
Thất tình tạm thời : tạp văn
Printed Books
Thất tình tạm thời : tạp văn
Ðông Giang, auteur.
Hà Nội : Nhà xuất bản Thời Ðại, 2015.
 
6
Vuot thoat vo minh
Printed Books
Vuot thoat vo minh
Trungpa, Chogyam
, 2015
 
7
Nhà Nguyễn và những vấn đề lịch sử
Printed Books
Nhà Nguyễn và những vấn đề lịch sử
Lê Nguyen, 1944-
Hà Nội : Nhà xuất bản Công an nhân dân, 2015.
 
8
Nhị Lan
Printed Books
Nhị Lan
Tùng Long, Bà, 1915-2006, auteur.
Hà Nội : Nhà xuất bản văn Học, 2015.
 
9
Hành trình của tháng năm : (truyện dài)
Printed Books
Hành trình của tháng năm : (truyện dài)
Hân Như, 1989- auteur.
Hà Nội : Nhà xuất bản văn Học, 2015.
 
10
Sài Gòn chuyện đơi của phố
Printed Books
Sài Gòn chuyện đơi của phố
Phạm, Công Luận, auteur.
Hà Nội : Nhà xuất bản Hội nhà văn : Phuong Nam book, 2015.
 
  of 78 Go to next page. Go to last page.

Site Map Copyright Confidentiality Statement of services to the public
© Bibliothèque et Archives nationales du Québec Zones.2.2.45.24